Feed Me / Bucharest Days / 18th-28th September 2014

FEED ME / BUCHAREST DAYS / UNIVERSITY SQUARE / 18th-28th September 2014.

FEED ME is an ARTMIX project created by Marilena Oprescu Singer (multimedia artist) and Radu Pop (illustrator) in collaboration with ARCUB – Cultural Center of Bucharest Municipality. With a self‐ironic approach, “Feed Me!” is a ludic experiment that explores the relation between the artwork and its public, calling the subjects of “monstrous and perpetually insatiable Tra” to her feeding ritual. The artworks are conceptually interconnected, forming together one live organism that feeds on the energy produced by the movements of the public.
The entire “FEED ME” exhibition is encapsulated in “Womb of Tra”, a nine-meter-long cocoon-shaped sensorial capsule created by Marilena Oprescu Singer. Once swallowed by the womb of perpetually insatiable Tra, you find yourself facing seven enchanted mirrors: “The Secret Memories of Noper”, a video installation formed of seven hd 2.5 animations, seven portals that transcend the organic cocoon and urge you to pass through. However, the interaction with them is deceptive, while they feed on the attention of the public, they only feed you back with hallow symbols. The screens where “The Fool”, “The Magician”, “The High Priestess”, “The Emperor”, “The Hanged Man”, “Death” and “The Star” live are wrapped in an interactive acoustic installation called “Innerform of Saint Machine”, a network of tubes that demand you to feed it with your whispers; the ones that somebody is waiting for arrive amplified at the end of the tubes, while the ones that nobody is there to catch wander about inside the tube-web and return in an electric form. Inside the womb, everything moves, pulses and reacts to motions on a common rhythm, that of the music and sound effects composed by Mitos Micleusanu.
In the middle of this eerie world, there is another interactive installation: “The Sacred Egg of Saint Machine and the Resurrection of the Dead Embryo”, a three-meter-high egg inside of which you have to place your head to connect to it. To create the interactive projection controlled by presence sensors inside this installation, Marilena Oprescu Singer collaborated with 3d animation artist Sergiu Negulici aka RENIFORM, who modeled her drawings and animated them in 3d. The egg only breathes if you introduce your head through its hole and hold it there, feeding on your energy, sucking it all through your head and leaving behind a beheaded body.

„FEED ME!” / Expoziție multimedia interactivă de NOPER și SAINT MACHINE / 18 – 28 septembrie 2014 / Piața Universității 

În cadrul evenimentului Zilele Bucureștiului, ARCUB – Centrul Cultural al Capitalei organizează expoziția de artă multumedia interactivă „FEED ME!” a artiștilor Marilena Oprescu Singer și Radu Pop. Evenimentul va începe joi, 18 septembrie, de la ora 19:00, în Piața Universității. Expoziția poate fi vizitată până pe data de 28 septembrie.

“FEED ME!” este un proiect ARTMIX realizat de Marilena Oprescu Singer (artist multimedia) și Radu Pop (artist ilustrator), în colaborare cu ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti. Experiment ludic care explorează relaţia de interdependenţă dintre lucrarea de artă şi publicul său, proiectul este construit autoironic sub forma unei chemări a supuşilor „monstruoasei şi veşnic nesătulei zeităţi Tra” la ritualul de hrănire al acesteia. Lucrările artiștilor sunt interconectate conceptual, formând un singur organism viu care se alimentează cu energia produsă de mișcările publicului.
Întreaga expoziție „FEED ME!” este conținută de „Womb of Tra”, o capsulă senzorială în forma unui cocon uriaș, creată de Marilena Oprescu Singer aka SAINT MACHINE. Odată înghițiți de acest pântece al „veșnic nesătulei Tra”, vizitatorii sunt înconjurați de șapte picturi fermecate: „The Secret Memories of Noper”, o instalație video de Radu Pop aka NOPER, compusă din șapte animații HD, șapte portaluri care transcend organicitatea coconului și te invită să pășești prin ele. Interacțiunea cu ele este însă înșelătoare, ele se hrănesc cu atenția publicului, însă îi dau la schimb simboluri golite de sens. Ecranele în care trăiesc „The Fool”, „The Magician”, „The High Priestess”, „The Emperor”, „The Hanged Man”, „Death” și „The Star” sunt înfășurate într-o instalație acustică interactivă numită „Innerform of Saint Machine”, o rețea de tuburi care iți cere să o hrănești cu șoapte; cele pe care le așteaptă cineva, ajung la capătul tuburilor amplificate, cele pe care nu le receptează nimeni rătăcesc în încrengătura de tuburi și se întorc electrice.
Înăuntrul instalației „FEED ME“ totul se mișcă, vibrează și reacționează la mișcare pe un ritm comun, cel al muzicii și al efectelor sonore create de Mitoș Micleușanu.

În centrul acestei lumi stranii este o instalație interactivă: „The Sacred Egg of Saint Machine and the Resurrection of the Dead Embryo”, un ou gigantic în care vizitatorul își poate introduce capul pentru a se conecta. La realizarea acestei instalații, Marilena Oprescu Singer a colaborat cu Sergiu Negulici aka RENIFORM, care a modelat tridimensional desenele acesteia și le-a animat, creând o proiecție 3D controlată de senzori de prezență. Astfel, oul trăiește doar dacă vizitatorul își introduce capul în interiorul lui și îl ține nemișcat, hrănindu-se cu energia lui pentru a putea respira și lăsând în urmă doar un corp decapitat care atârnă golit de voință proprie.

Proiectul “FEED ME!” a fost lansat pentru prima dată pe data de 23 mai 2014, in cadrul Noptii Albe a Galeriilor la galeria Galateca.
Vezi aici film lansare: http://vimeo.com/105111395

Download lucrări „FEED ME“ pentru tipar:
https://www.dropbox.com/s/be1rbg0yq8p4ibx/Pachet%20Presa%20lucrari%20FEED%20ME.zip?dl=0

ARCUB promovează cultura oraşului Bucureşti, propunând programe şi strategii, proiecte din cele mai variate zone ale culturii: teatru, muzică, arte vizuale, dans, ateliere de creaţie, producţie editorială etc. ARCUB are ca misiune educarea publicului prin artă şi cultură, precum şi susţinerea efectivă a artiştilor tineri neincluşi în structuri instituţionale tradiţionale.Centrul Cultural produce evenimente proprii şi participă şi în calitate de co-organizator la cele mai importante spectacole sau festivaluri naţionale şi internaţionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>